Περί

ΕΒΕΛΚΟ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε

Εκφράζουμε τις πρωτοβουλίες μας μέσω της ομαδικής προσπάθειας για επιτυχία.
Αντιμετωπίζουμε με ευελιξία και κατανόηση τις ανάγκες των πελατών, των συνεργατών, του ανθρώπινου δυναμικού και των κατασκευαστών.
Μας διακρίνει συνέπεια και διαφάνεια.
Αποπνέουμε εμπιστοσύνη και ανθρωπιά  σε όλες τις σχέσεις μας και συμπεριφερόμαστε αξιοκρατικά.